Tortu Tutucular

Tortu Tutucu Nedir? 
Isıtma sistemleri ve soğutma sistemlerinde cihazlardan ve suyun evsafından kaynaklanan çamur, tortu ve pislikleri tesisattan ayırarak drenaja atımını sağlar. Tesisatta bulunan bu yabancı maddeler elemanlarda aşınmaya, ısı transfer yüzeylerinde ısı aktarımını zorlaştırmaya ve verim düşüklüğüne neden olur. Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bakım temizlik işlemi kolay yapılamadığı için ihmal edilmektedir. Bu ihmal fitrenin tıkanmasına ve sistemde verim düşüklüğüne yol açmaktadır. Tortu tutucular sayesinde bu temizlik işlemi çok kolay şekilde tek bir vana açılması ile drenaj işlemi gerçekleştirilmektedir.

Tortu Tutucu
Kullanım yerleri: Kazan sistemleri (döküm, çelik kazanlar) , kaskat kazan sistemleri, iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri veya yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır.
Tortu tutucular, tesisatta zamanla oluşan tortu ve pisliğin sistemden atılmasında kullanılırlar.

Kapasite Ve Boyut Tablosu