JeoTes™ Borulu Eşanjör

Mevcut sıvı veya gaz akışkanın sıcaklığının başka bir sıvı veya gaz akışkan ile değiştirilmesini sağlayan eşanjörler; radyatörlerde belirtildiği gibi akışkan cinsine göre isim alırlar. su-su, su-yağ, su-gaz(hava, azot vb.), buhar-su, buhar-yağ, buhar-gaz(hava, azot vb.) yağ-yağ,yağ-gaz, (hava, azot vb.) eşanjörleri olarak akışkanlarına göre sınıflandırma yapabiliriz. Üretim prosesi, kullanım alanları ve boru demeti yapısına göre düz borulu ve U borulu eşanjörler olarak sınıflandırabiliriz.

Düz ve "U" borulu eşanjörlerin üretiminde dikkat edilmesi gereken en büyük husus akışkanlar ve akışkanların spesifik özellikleri ile bu akışkanların eşanjör içindeki hal değişimleridir. Tamamı karbon-çelik, tamamı paslanmaz, bakır boru, bafon boru veya prinç boru demetli, karbon çelik gövdeli ve paslanmaz gövdeli ve paslanmaz gövdeli eşanjörler olarak üretim yapılabilir. 

 Borulu Eşanjör

Borulu Eşanjör Boru Demeti ve Gövde Bilgileri
Müşteri isteği ve proses bilgilerine göre eşanjör boru demetleri karbon çelik, paslanmaz, bakır ve prinç ile bafon borudan imal edilirler. Boru çapları 8mm ile 33,7mm olarak değişiklik gösterir. Boru çaplarının belirlenmesinde akışkanlardan istifade edilir. Akışkan çeşitlerine ve eşanjörün tasarım modeline göre düz veya U borulu yapılan boru demetleri, en çok yaşanan kireçlenme ve kirlenme durumları göz önünde bulundurularak tasarlanırlar. Buharlı sistemlerde tercih edilen sistem "U" borulu sistemdir. Yağ sistemlerinde ise tek taraf sabit, diğer taraf gezer aynalı düz borulu sistemdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus sızdırmazlık için uygu contaların seçimidir.

Borulu Eşanjör Kullanım Alanları
Tekstil, gemi ve gıda gibi başlıca ana sektörlerde kullanılan eşanjörler, alternatif bir enerjide ikinci bir alternatif bir enerji ihtiyacı doğan tüm sektörlerde kullanılabilirler. Buhar, kızgın yağ kazanı ve kızgın su kazanı bulunan firmalarda kullanma suyu ve/veya sıcak su düşük basınçlı buhar talebi vb. ihtiyaçların karşılanmasında ekonomik çözümler sunar. Enerji geri kazanım uygulamalarında, tekstil sektöründe atık su geri kazanım sistemlerinde temizleme faktörlerinin göz önünde bulundurulması durumunda U ve düz borulu eşanjörler proses kolaylığı sağlamaktadır.
U Borulu Eşanjörler