Fabrika

Fabrikaların üretim süreçlerinde çok büyük ısı açığa çıkabilmektedir. Isının kaynağı belli işletme ya da soğutma prosesleri olabilir. Eğer bu fazla ısı kullanılabilirse, hem muazzam çevresel fayda yaratılabilir hem de ekonomik bir kazanç, bir tasarruf elde edilebilir.
 
Komşu fabrikalarda ya da ofis binalarında, ısı enerjisi günlük maksatlarla kullanılır. Böylelikle lojmanların, misafirhanelerin, ofislerin işçi duşlarının, sosyal tesislerin vs. sıcak su ve ya ısıtma ihtiyacı karşılanmış olur. Daha ilginç bir yol da bu enerjiyi, civarda benzer maksatlarla ihtiyacı olabilecek komşu firmalara satıp, bir geri dönüş ve alternatif bir tasarruf yöntemi yaratmaktır.