​Soğutma Kulesi

Sulardaki kirlilik günümüzün her gün daha da artan bir problemidir. Bu problemin ısıtma soğutma sistemleri üzerine de etkileri vardır. Örneğin, su, yoğuşturucuda (kondenser) korozyona, kirliliğe ya da biyolojik aktivitelere neden olan klorür içermektedir. Bu da, soğutma grubunun devre dışı kalmasına sebep olacaktır. Sorunun üstesinden gelebilmek için, alternatif çözümler ararız.

Açık soğutma kuleleriyle JeoTes™ Plakalı ısı değiştirici (PID)’lerin kombine edildiği dolaylı sistemler iyi çözümlerdir. Isı değiştiricinin geri ödemesinin kısa olduğu ve yoğuşturucu(kondenser) kullanımıyla ortaya çıkan malzeme maliyetinin azaldığı da kanıtlanmıştır. Aradaki bir ısı değiştirici ile soğutma grupları kadar kuleler de optimal bir sıcaklıkta çalıştırılabilir. Bu ısı değiştiricinin kullanımı aynı zamanda daha az bakım ve minimum kimyasal gereksinimi demektir.