Isıtma Uygulamaları

Isıtma, Soğutma, Havalandırma (ISOHA) ve Sıcak Su

PID, ısıtma, soğutma, havalandırma (ISOHA-HVAC) ile sıcak su uygulamalarında oldukça sık kullanılan, en uygun ısı aktarım çözümüdür. Yeni teknoloji ıle projelendirılmış tüm benzeri uygulamalarda vazgeçilmez bır kullanım alanı ile oldukça bilinen bir yer. edinmiştir.

Konforlu mekanlar ıçin ısı aktarımında akışkan olarak "su" kullanılan, bırçok farklı yöntem vardır Bunların en bilinen' ise kalorifer (radyatör) kullanımıdır. Bu uygulamada ısı kaynağından (kazan, jeotermal vs.) gelen sıcak akışkan sahip olduğu ısıyı aradaki bir PID yardımıyla, radyatörlerde devir daim yapan diğer akışkana aktarır. 

Kalorıfere göre bir diğer seçenek de yerden ısıtma uygulamalarıdır. Bu metoda göre ısıtma, yerin altına yerleştirilmiş bir boru hattı devir daim sistemi ile yapılır. Genellikle, yerden ısıtma sistemi, kalorifer sistemı için tamamlayıcı bir yoldur. Yerden ısıtmadaki devir daim hattı, kalorıfer sistemıninkine bağlanır. Fancoil (sargılı fan) kullanımıyla, havalandırma sistemlerinde sıcak hava devir daimi yaratmak da diğer bir ısıtma yöntemıdir. Bu yöntem, çoğunlukla kamusal ve umumı yapılarda tercih edilen mekan ısıtmasıdır. Yerden ısıtma sıstemı ile tamamlanmış kalorifer sistemleri veya havalandırmalı ısıtma tesısıyle desteklenmiş kalorifer sistemleri gibi birleştırılmış ısıtma metotlarına sıklıkla başvurulmaktadır. 

Evsel sıcak su üretimi en yaygın kullanım alanıdır. Isı kaynağı olarak, mevcut ısıtma kaynaklarının (kazan vs.) yanı sıra güneş enerjisi, jeotermal enerjı veya enerjı tasarruf yöntemleri (atık ısı geri kazanımı v.s.) kullanılarak sıcak su elde edilebilir.