Akkuyu Nükleer A.Ş

Nükleer Güç Santralinin inşaat sahasında yapılan çalışmalar AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Fransız şirketi Assystem ile Türk şirketleri “Türk Loydu” ve “Ersis” gibi bağımsız teftiş kuruluşlarının sürekli gözetimi altında, tüm Türk, Rus ve uluslararası kalite ve güvenlik gerekliliklerine uygun olarak yürütülmektedir.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesi, Rus tasarımı VVER-1200 tipi en modern reaktörlere sahip, toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli dört güç ünitesi içermektedir. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Akkuyu NGS’nin yılda 35 milyar kWh elektrik üretmesi ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılaması beklenmektedir.

 

Akkuyu NGS, Novovoronezh NGS-2 (Rusya, Voronej Bölgesi) projesi esas alınarak geliştirilen bir nükleer güç santrali projesidir. Akkuyu NGS’nin tahmini hizmet ömrü 60 yıl olup, bu süre 20 yıl daha uzatılabilecektir. Bu, bölgenin uzun vadeli bir süreçte gelişeceği, istihdam alanları oluşacağı ve Türk halkının ve işletmelerinin uzun yıllar boyunca istikrarlı veçevre dostu bir enerji kaynağına sahip olacağı anlamına gelmektedir.

Akkuyu NGS Projesi, dünyada ‘Yap-Sahip Ol-İşlet’ modeline göre gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesidir. Bu, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin sadece santralin tasarımından ve inşaatından değil, aynı zamanda bakımından, işletilmesinden ve işletmeden çıkarılmasından da sorumlu olacağı anlamına gelmektedir. Bu model, tüm işletme faaliyetleri tek  bir nükleer sektör şirketi tarafından yürütüleceğinden dolayı inşaat kalitesi için ek güvence sağlamaktadır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, Rusya ve Türkiye arasındaki en büyük ortak projedir.  
 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde JeoTes™ ürünleri tercih edildi.