PID'lerin Enerji Santrali Ve Isı Merkezi Uygulamaları

Enerji santrallerinde bir merkezı kaynaktan elde edilen sıcak su ya da buhar, dağıtım sistemiyle birçok bınaya ulaştırılır. Bu tür ısıtma, yağ, doğal gaz, kömür, biyolojik yakıt ve atik ısı gibi değişik kaynaklardan üretilebilir. Isı değiştirıcıler ve ısı pompalarının yardımıyla jeotermal ısı gıbi düşük sıcaklıkta ısı kaynakları da kullanılabilir. Santralden gelen sıcak akışkan (jeotermal su, sıcak su, kızgın su, buhar, atik sıcak su vb.) ısısını ana ısı merkezlerinde, Plakalı ısı değiştirici (PID)'ler ıle bölgesel ısıtma şebekesinde yüksek basında devirdaim olan sıcak suya aktarır. Isı enerjisıni her binaya dağıtmak, evsel sıcak su üretimi ve mekan ısıtması maksadıyla; bına altı merkezi, alt dağılım merkezı gibi uydu ısı merkezlerinde Plakalı ısı değiştirici (PID)'ler, şebeke hattındakı ısıyı, daha düşük basınçla devır daim olan bina devresıne aktarırlar. 

JeoTes™ Plakalı ısı değiştirici (PID)'Ierin avantajı mükemmel ısı eldesi ve yüksek güvenirliğidir. Kaynaktan (jeotermal kuyu, santral, kazan vs) gelen akışkan de bölgesel ısıtma şebekesinde ve bina devresinde devir daim olan akışkanların (sıcak su) birbırinden ayrılmasının nedeni ıse şudur:  !sıtma şebekesinde, diğer donanımda ciddi hasarlara yol açabılecek sıcaklık ve basınç farkları söz konusudur. Plakalı ısı değiştirici (PID), buna ek olarak ısıtma - havalandırma - şartlandırma tesisatında oluşabılecek tıkanma, kirlenme ve aşınmanın da önüne geçer Bırbirınden Plakalı ısı değiştirici (PID)'ler ile ayrılan bu üç devre ile kontrollü ve uzun örnürlü bir sistem sağlanır. 

Jeotermal bölgesel ısıtma uygulamalarında kuyudan gelen sıcak su, projelendırıldiğı üzere ısı merkezinde, sahip olduğu ısıyı Plakalı ısı değiştirici (PID) ıle ısıtma şebekesıne aktardıktan sonra reenjeksiyon kuyularına gönderilir, ancak halen belli bir ısıya sahiptir Bu ısı ıle reenjeksiyon hattı üzerinde çeşitli termal turistık tesislere, seralara ısıtma ve ön ısıtma yapılabilir. Hattaki suyun sıcaklığı düşük olduğundan ( 50°C civarı) verımi yüksek bir JeoTes™ Plakalı ısı değiştirici (PID) de 1-2°Culık sıcaklık yaklaşımlarlyla (48-49°C) ısı
elde edilebilir, mevcut ısıtma sisteminde bu ön ısıtma ile yakıttan tasarruf edılebılir.