Borulu ve Plakalı Isı Eşanjörlerinin Karşılaştırması


Plakalı ve Borulu Isı Değiştirici

Plakalı eşanjörler, patentli plaka dizaynlarında oluşturulan yüksek türbülanslı akıştan dolayı, borulu eşanjörlere göre daha verimlidirler. 

Borulu eşanjörlerin kullandığı hacmin %20 - %30 ‘unu kaplarlar. 

Kullanılan malzeme ağırlığı olarak borulu eşanjörlere göre daha hafiftirler ve daha ucuzdurlar.

 


 Isı Transfer (K) Katsayısı ve Alanı
 
Plakalı Isı Değiştirme (PID) BID
Daha yüksek ısı transfer katsayısı
Daha düşük ısı transfer yüzey alanı
Daha düşük ısı transfer katsayısı
Daha yüksek ısı transfer yüzey alanı
 

 
Sıcaklık Yaklaşımı
 
Plakalı Isı Değiştirme (PID) BID
1°C’lik sıcaklık yaklaşımını başarabilir 5°C’lik sıcaklık yaklaşımını başarabilir
 
       
Kapladıkları Yer     
 
Plakalı Isı Değiştirme (PID) BID
Kurulum için daha az yer gerektirirler Daha büyük bir yer kaplarlar
 
 
                                                                    

Bakım İçin Gerekli Alan
 
Plakalı Isı Değiştirme (PID) BID
Bakım için fazladan yer ihtiyacı gerektirmez Boru demetini çıkarmak için, 
kendi boyu kadar fazladan yere ihtiyaç vardır

 
Kirlenme & Temizlik
 
Plakalı Isı Değiştirme (PID) BID
Daha kısa sürede kirlenir
Daha kısa sürede temizlenir
Temizliği kolaydır
Tamamen Temizlenebilir
Daha uzun sürede kirlenir
Daha uzun sürede temizlenir
Temizliği zordur
Tamamen temizlenemeyebilir
Diğer
 
  Plakalı Isı Değiştirme (PID) BID
Akışkanlarda Karışma Riski Sadece contalardan dışa doğru kaçak olur.
Akışkanlar karışmaz
Boru delinirse akışkanlar karışır
Kapasite Revizyonu Plaka eklemek mümkündür Mümkün değildir
 
     


Özet