JeoTes™ Soğutma Uygulamaları - Bölgesel Soğutma

jeotes bölgesel soğutma Bölgesel soğutma, her bir binanın ayrı kısmi sistemler yerine, birkaç binanın tek
bir merkezi kaynaktan soğutulduğu sistemlerdir. Bunlar, özellikle bölgesel ısıtma
ile optimize edildiğinde, hem ekonomik hem de çevresel etkileriyle kar sağlayan
sistemlerdir ve kullanımları tüm dünya da her gün daha artmaktadır.


bölgesel soğutma jeotes

Soğutma grubu yatırımı yapan kullanıcılar için faydaları; az yer kaplamaları, az gürültü ve düşük
maliyetleridir. Merkezi soğutma, ses ve titreşim olmadığından konfor sağlar. Aşırı donanım
gerektirmezler, bakım ve işletme maliyetlerini de düşürürler.