JeoTes® Plakalı Isı Değiştirici Nasıl çalışır?

Plakalı ısı değiştirici (PID), belli sayıda kanallı plakalardan oluşur. Plaka demeti, hareketli ve sabit baskı plakası (gövde) arasına monte edilir, üst ve alt taşıyıcı çubuklar arasına dizilir, saplamalar ve cıvatalar ile sıkıştırılır.

Isı aktarım sürecindeki akışkanlar, plaka paketine sabit ve hareketli baskı plakaları (ön ve arka gövde) üzerinde yer alan bağlantılar (ağızlar) vasıtasıyla beslenir. Plaka dizilimi, gövde üzerindeki bağlantılardan ısı değiştiriciye giren akışkanları -plakalar arasında bir birine temas etmeden akacak ve ısı değiştiriciyi yine baskı plakaları üzerinde yer alan diğer bağlantılardan terk edecek şekilde- yönlendiren iki ayrı kanal oluşturur.

İstenilen basınç kaybına göre, optimum verimi elde etmek için değişik desene sahip plakalar, aynı ısı değiştirici içinde karışık dizilebilir. Özel aranjman plakalarının plaka demetine yerleştirilmesi, ısı değiştirici de geçiş sayısını arttırarak, akışın bir kaç kez yön değiştirmesi sağlanabilir.