JeoTes™ Isıtma, Soğutma, Havalandırma (ISOHA) ve Sıcak Su


Plakalı ısı değiştirici (PID)’ler, ısıtma, soğutma, havalandırma (ISOHA) ile sıcak su uygulamalarında 
oldukça sık kullanılan en uygun çözümdür. Yeni teknoloji ile projelendirilmiş tüm
benzeri uygulamalarda vazgeçilmez bir kullanım alanı ile oldukça bilinen bir yer 
edinmiştir. 

Konforlu mekânlar için ısı aktarımında akışkan olarak “su” kullanılan, birçok farklı
yöntemler vardır. Bunların en bilineni ise kalorifer (radyatör) kullanımıdır. 
Kalorifere göre bir diğer seçenek de yerden ısıtma uygulamalarıdır. Bu metoda 
göre ısıtma, yerin altına yerleştirilmiş bir boru hattı devir daim sistemi ile yapılır. 
Genellikle, yerden ısıtma sistemi, kalorifer sistemi için tamamlayıcı bir yoldur.
Yerden ısıtmadaki boru devir daim hattı, kalorifer sistemi boru devir daim hattına
bağlanır. 

Fancoil (sargılı fan) kullanımıyla, havalandırma sistemlerinde sıcak hava devir daimi yaratmak da diğer
bir ısıtma yöntemidir.Bu yöntem, çoğunlukla kamusal ve umumi yapılarda tercih edilen mekân ısıtmasıdır.
Yerden ısıtma sistemi ile tamamlanmış kalorifer sistemleri veya havalandırmalı ısıtma tesisiyle desteklenmiş
kalorifer sistemleri gibi birleştirilmiş ısıtma metotlarına sıklıkla başvurulmaktadır.

Evsel sıcak su üretimi en yaygın kullanım alanıdır. Isı kaynağı olarak, mevcut ısıtma kaynaklarının (kazan vs.)
yanı sıra güneş enerjisi, jeotermal enerji veya enerji tasarruf yöntemleri (atık ısı geri kazanımı vs.) kullanılarak
sıcak su elde edilebilir.

 

eşanjör soğutma ısıtma eşanjör soğutma ve ısıtma uygulamaları jeotes