JeoTes™ Esanjör Fabrika Uygulamaları


Fabrikaların üretim süreçlerinde çok büyük ısı açığa çıkabilmektedir. Isının kaynağı,
belli işletme ya da soğutma prosesleri olabilir. Eğer bu fazla ısı kullanılabilirse, hem
muazzam çevresel fayda yaratılabilir hem de ekonomik bir kazanç, bir tasarruf elde
edilebilir.

Komşu fabrikalarda ya da ofis binalarında, ısı enerjisi, günlük maksatlarla kullanılabilir.
Böylelikle lojmanların, misafirhanelerin, ofislerin, işçi duşlarının, sosyal tesislerin vs.
sıcak su ve ya ısıtma ihtiyacı karşılanmış olur. Daha ilginç bir yol da bu enerjiyi, civarda
benzer maksatlarla ihtiyacı olabilecek komşu firmalara satıp, bir geri dönüş ve alternatif
bir tasarruf yöntemi yaratmaktır.eşanjör fabrika uygulama jeotes