JeoTes™ Enerji Santrali ve Isı Merkezi Uygulamaları

Enerji santrallerinde bir merkezi kaynaktan elde edilen sıcak su ya da buhar,
dağıtım sistemiyle birçok binaya ulaştırılır. Bu tür ısıtma, yağ, doğal gaz, kömür,
biyolojik yakıt ve atık ısı gibi değişik kaynaklardan üretilebilir. Isı değiştiriciler ve
ısı pompalarının yardımıyla jeotermal ısı gibi düşük sıcaklıkta ısı kaynakları da
kullanılabilir. Santralden gelen sıcak akışkan (jeotermal su, sıcak su, kızgın su,
buhar, atık sıcak su vb.) ısısını ana ısı merkezlerinde, Plakalı ısı değiştirici (PID)'ler ile bölgesel ısıtma
şebekesinde yüksek basınçla devir daim olan sıcak suya aktarır. Isı enerjisini her
binaya dağıtmak, evsel sıcak su üretimi ve mekan ısıtması maksadıyla; bina altı
merkezi, alt dağılım merkezi gibi uydu ısı merkezlerinde Plakalı ısı değiştirici (PID)'ler, şebeke
hattındaki ısıyı, daha düşük basınçla devir daim olan bina devresine aktarırlar.
JeoTes™ PID'lerin avantajı mükemmel ısı eldesi ve yüksek güvenirliğidir.


Kaynaktan (jeotermal kuyu, santral, kazan vs) gelen akışkan ile bölgesel ısıtma
şebekesinde ve bina devresinde devir daim olan akışkanların (sıcak su) birbirinden
ayrılmasının nedeni ise şudur: Isıtma şebekesinde, diğer donanımda ciddi hasarlara
yol açabilecek sıcaklık ve basınç farkları söz konusudur. Plakalı ısı değiştirici (PID), buna ek olarak ısıtma
- havalandırma - şartlandırma tesisatında oluşabilecek tıkanma, kirlenme ve aşınmanın
da önüne geçer. Birbirinden Plakalı ısı değiştirici (PID)'ler ile ayrılan bu üç devre ile kontrollü ve uzun ömürlü bir
sistem sağlanır.


eşanjör ısı merkezi uygulaması jeotes
 
Jeotermal bölgesel ısıtma uygulamalarında kuyudan gelen sıcak su, projelendirildiği üzere ısı
merkezinde, sahip olduğu ısıyı Plakalı ısı değiştirici (PID) ile ısıtma şebekesine aktardıktan sonra reenjeksiyon kuyularına
gönderilir, ancak halen belli bir ısıya sahiptir. Bu ısı ile reenjeksiyon hattı üzerinde çeşitli termal turistik
tesislere, seralara ısıtma ve ön ısıtma yapılabilir. Hattaki suyun sıcaklığı düşük olduğundan (50oC civarı)
verimi yüksek bir JeoTes™ Plakalı ısı değiştirici (PID) ile 1-2oC'lik sıcaklık yaklaşımlarıyla (48-49oC) ısı elde edilebilir, mevcut
ısıtma sisteminde bu ön ısıtma ile yakıttan tasarruf edilebilir.