Esenler Emlak Konutları

Emlak Konut GYO

İstanbul ili, Esenler ilçesi, Havaalanı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 56.841,92 m2’lik proje alanı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenmiştir. Esenler Emlak Konutlarında JeoTes™ ürünleri tercih edildi.